آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بناب
دانشگاه سراسری بناب

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

با همت مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشگاه؛
دومین همایش HSE در دانشگاه بناب برگزار شد.

کارگاه آموزش و آشنایی با بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE با حضور اعضای هیأت علمی، مسئولین و دانشجویان در دانشگاه بناب برگزار شد.
دوشنبه 21 اسفند 1396
دوشنبه 1 آذر 1395
دوشنبه 1 آذر 1395

    آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بناب در یک نگاه    آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بناب در بهار سال 1391 به منظور ساماندهی و بهره وری بهینه از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و فراهم آوردن دسترسی آسان و برابر  به امکانات آزمایشگاهی و همچنین تبادل اطلاعات بین پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه تاسیس شده است.
    آزمایشگاه مرکزی در سایت مرکزی دانشگاه  قرار داد. با این وجود برخی دیگر از تجهیزات پیشرفته موجود در سایر دانشکده ها که امکان به اشتراک گذاشتن خدمات آنها وجود دارد زیر نظر این آزمایشگاه قرار دارند.
    این آزمایشگاه زیر نظر معاونت پژوهشی فعالیت می کند و تمام خدمات با تعرفه مشخصی که مورد تأیید دانشگاه قرار گرفته است، ارائه می شود. آزمایشگاه مرکزی، علاوه بر اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه بناب، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران و سایر مراجعین خارج از دانشگاه می باشد.