آرشیوآخرین اخبار
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

با موافقت کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران تأسیس شد.

با موافقت کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران تأسیس شد.
دوشنبه 5 آذر 1397

با همت مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشگاه؛

دومین همایش HSE در دانشگاه بناب برگزار شد.

کارگاه آموزش و آشنایی با بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE با حضور اعضای هیأت علمی، مسئولین و دانشجویان در دانشگاه بناب برگزار شد.
دوشنبه 21 اسفند 1396

وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛

شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)

آشنایی با شبکه گسترده آزمایشگاهی در کشور
دوشنبه 1 آذر 1395

رئیس آزمایشگاه مرکزی اعلام کرد:

رونمایی از نشریه تخصصی شاعا (شبکه آزمایشگاه های علمی ایران)

فصلنامه تخصصي شبكه آزمايشگاه هاي علمي ايران شاعا - شماره 1
دوشنبه 1 آذر 1395

کارگاه آموزشی(دوره) مقدماتی آردوینو

-
دوشنبه 24 آبان 1395