آرشیوآخرین اخبار
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)

آشنایی با شبکه گسترده آزمایشگاهی در کشور
دوشنبه 1 آذر 1395

رونمایی از نشریه تخصصی شاعا (شبکه آزمایشگاه های علمی ایران)

فصلنامه تخصصي شبكه آزمايشگاه هاي علمي ايران شاعا - شماره 1
دوشنبه 1 آذر 1395

بارگذاری جزوات آزمایشگاهی بر روی سایت

-
چهارشنبه 26 آبان 1395

کارگاه آموزشی(دوره) مقدماتی آردوینو

-
دوشنبه 24 آبان 1395