آرشیواطلاعیه ها
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

الکتروریسی

آزمایشگاه

900000 ريال
دوشنبه 14 اسفند 1396

التراسونیک پروب دار

آزمایشگاه

300000 ریال
سه شنبه 8 اسفند 1396

تست گرماوزن سنجی TGA

آزمایشگاه

500000 ریال
سه شنبه 8 اسفند 1396

سانتریفیوژ

آزمایشگاه

150000 ریال
سه شنبه 8 اسفند 1396

کوره الکتریکی 1200

آزمایشگاه

150000 ریال
سه شنبه 8 اسفند 1396

UV-Vis Spectroscopy

آزمایشگاه

200000 ریال
سه شنبه 8 اسفند 1396

pH متر

آزمایشگاه

25000 ريال
شنبه 14 بهمن 1396

Fiber Fineness and Maturity Testing

آزمایشگاه

650000 ريال
سه شنبه 10 بهمن 1396

FT-IR

آزمایشگاه ???

150000 ریال
چهارشنبه 17 آذر 1395